Jak zajistit, aby novoroční předsevzetí zafungovala?

Příchod nového roku nás z nějakého důvodu naplňuje energií. Do budoucnosti pohlížíme s novým očekáváním a dáváme si různá předsevzetí. Co můžeme udělat pro jejich skutečné naplnění?

 

Známe to všichni – na přelomu roku se nám zdá, že teď už bude všechno lepší a my konečně přestaneme kouřit, zhubneme a vůbec budeme lépe žít. Jenže většina těchto předsevzetí se po několika týdnech, v lepším případě měsících, rozplyne a my se znovu se vrátíme k chování, jaké jsme měli ve starém roce.

Jak to tedy udělat, aby naše předsevzetí zafungovala?

Mně osobně funguje jednoduchá metoda: nedávat si předsevzetí. Což ale neznamená, že na přelomu letopočtu nebilancuji úspěchy a pády z loňska a neplánuji, co chci zlepšit a čeho chci dosáhnout v novém roce. Právě naopak.

Jenže si nedávám předsevzetí, ale stanovuji si cíle. Své cíle pro nový rok si rozděluji do čtyř základních skupin:

  • rodina,
  • práce/podnikání/investování,
  • kamarádi a přátelé,
  • vzdělávání.

V každé z uvedených oblastí chci vždy dosáhnout nějakého pokroku, nebo alespoň udržet současný skvělý stav (do něhož jsem se ještě nedostal J). A tento pokrok si pak rozdělím do jednotlivých cílů.

Například:

Chci zvětšit své realitní portfolio = pokrok a v podstatě to můžeme nazvat i předsevzetím. Problém u takového typu předsevzetí však je, že v podstatě nic neznamená. Takový cíl není konkrétní, není uchopitelný, není časově vymezený, a tím pádem je odsouzen k zániku. Po prvním neúspěchu bych to prostě zabalil, protože to není žádný závazek.

Pokud tedy chci zvětšit své realitní portfolio, musím si nastavit konkrétní cíle následujícím způsobem:

  • V novém roce udělám 2 realitní obchody.
  • Budu se soustředit na tyto nemovitosti – byty 2+1, 2+kk.
  • První obchod chci zrealizovat do června nového roku a druhý obchod do listopadu.
  • Určím si velikost obchodu, jaké chci z obchodu získat ROI atd.

A tím zvětším své realitní portfolio!

Jedná se pak o jasně definovaný CÍL, který je jednoduše měřitelný, a na konci roku mohu jeho dosažení zkontrolovat.

Cíle precizně formulujte a napište si je

Velmi důležité je, abych si cíl vždy dobře formuloval a měl ho napsaný. Dodává mi to vždy pocit opravdového závazku, který jsem sám vůči sobě udělal. Je jedno, zda si své cíle napíšete na papír a pověsíte si je na lednici, nebo jestli si je napíšete do svého počítače či telefonu. Důležité je přenést je z hlavy na nějaké médium, které budete mít celý rok před sebou. Pak se jedná o závazek a máte velkou šanci, že svého cíle dosáhnete.

Pro nastavování konkrétních cílů existuje dokonce pojmenování: jedná se o SMART cíle. Každé písmeno v této zkratce představuje  jasnou úlohu.

S = specifický/konkrétní – cíl musí být vždy jasně určen a konkretizován, jinak to bude jen obecné přání, které si pak další rok pouze zopakujeme.

M = měřitelný – jak poznáme, že jsme cíle dosáhli? Co znamená, že jsme dosáhli úspěchu? Při konkretizování cíle proto musíme přemýšlet, jak jeho naplnění změříme. Někdy je to snadné, jindy složitější. Třeba u nastavování cílů v mezilidských vztazích…

A (achieveable) = dosažitelný – nejhorší je nastavit si cíle, které je nereálné uskutečnit. V takovém případě samozřejmě velmi rychle klesá motivace a cíle nikdy nedosáhneme. Dávejte si tedy cíle, které jsou sice ambiciózní, ale jichž můžete dosáhnout.

R = realistický – odpovídající vaší současné situaci, postavení a časoprostoru, ve kterém se nacházíte. To, co je pro někoho hračka, může být velmi obtížné pro někoho jiného, a naopak. Nastavuje si cíle, které jsou realistické pro vás, ne pro někoho jiného.

T (time frame) = časově ohraničený – jestliže si neurčíte, do kdy chcete určitého cíle dosáhnout, pak je velmi pravděpodobné, že jeho dosažení bude neustále někde v nedohlednu před vámi.

Nezapomeňte na bilanci!

Jestliže jste si již stanovili cíle v roce předchozím, pak je také důležité vystavit si bilanci vlastního úspěchu.

Je tedy třeba zhodnotit, kterých cílů jste dosáhli, jaké jsou splněny pouze zčásti a ve kterých případech jste cíle nesplnili vůbec a v dané oblasti jste nedosáhli žádného pokroku.

Čím precizněji uděláte toto vyhodnocení, tím lépe poznáte sami sebe. Odhalíte své vlastní limity, zjistíte, kde se vám je podařilo posunout a kde ne. Uvidíte, co jste dělali s elánem a nadšením a co vás nebavilo, ale přesto jste se do toho pustili, a do čeho jste se nepustili vůbec a proč. Například proto, že jste se tak moc obávali neúspěchu, až jste to raději ani nezkusili.

Toto sebehodnocení je možná ještě důležitější než vlastní nastavení cílů. Na jeho základě se budete posouvat dopředu a dokážete si na další rok nastavit vlastní cíle lépe a precizněji. Na jeho konci, při novoročním bilancování, pak bude na straně kladné bilance větší procento splněných cílů.

Držím vám palce při plnění cílů v novém roce 2019 a zapomeňte na předsevzetí.

Napsat komentář