Sledujte toky peněz a budete mít lepší spaní….

Rozpočet, jehož přínosy jsem popsal v předchozím článku, ukazuje vaše chování v minulosti. Dnes se zaměříme na cash flow prediction, tedy predikci finančních toků.

O tom, jak je důležité sledovat příjmy a výdaje a jejich toky, jsme si už řekli v souvislosti s rozpočtem. Na základě těchto údajů však dokážeme také předvídat budoucí stav svých financí.

Cash flow prediction (CFP) neboli česky predikce finančních toků vám přinese několik důležitých informací. Přehledně zobrazuje přítok peněz, a to ze všech zdrojů tak, jak to máte nastaveno ve svém rozpočtu. Odtok peněz je v CFP zaznamenán ve stejné struktuře, ale menším detailu než v případě rozpočtu. CFP vám ukazuje dostupné prostředky a měsíční zůstatek + nebo -.

Předpovídání finanční budoucnosti

Já osobně pracuji s CFP po jednotlivých letech (koukám se na tři roky dopředu), přičemž predikce pro aktuální rok je poměrně velmi přesná a předpověď na následující dva roky vychází z mých plánů, cílů a business plánů.

Tabulku pro CFP mám rozdělenou na 12 měsíců. Každý měsíc vždy po jeho uplynutí upravuji podle aktuálního stavu, čímž měním měsíce následující a zpřesňuji si tak výhled na celý rok.

Díky CFP mohu mít několik scénářů podle toho, jestli své příjmy budu predikovat pozitivně, neutrálně nebo pesimisticky. V souboru pouze snížím příjmy a tabulka mi vypočítá, jestli a kdy budu mít problém s penězi či naopak.

Díky CFP si můžete v delším horizontu nasimulovat svůj „odchod do důchodu“. Podle svých cílů a business plánů si do CFP zaznamenejte své pasivní příjmy. V okamžiku, kdy vám pasivní příjem pokryje vaše výdaje, jste finančně svobodní a můžete odejít do důchodu. Nebo budete dál pracovat a kumulovat finance a do důchodu odejdete bohatší. Díky CFP si to dokážete jednoduše spočítat a budete mít klidnější spaní, jelikož budete vědět, co vás čeká a v jakém čase, a dokážete se na to připravit.

Příkladová predikce finančních toků

Na příkladové tabulce si ukážeme strukturu cash flow prediction. (Pro registrované uživatele je v sekci Ke stažení k dispozici excelovský soubor pro CFP Předplatné.) Podívejme se na bližší popis jednotlivých sekcí CFP.

cash_flow_prediction_FS

Aktivní příjem total

Součet příjmů ze zaměstnání a aktivního podnikání.

Pasivní příjem total

Součet příjmů z pronájmu nemovitostí, dividendy z akciového portfolia, prodej licencí / přednášky.

Daně a odvody

Daně z příjmu, daně z nákupu nemovitosti, DPH, silniční daň… Sociální a zdravotní pojištění.

Investice

Pravidelná částka, kterou odesílám na investice do akciových fondů. Tyto peníze používám jako rezervu, v případě potřeby je dostupná během dvou týdnů a zhodnocení lehce překonává inflaci.

Výdaje

Veškeré výdaje, doplňuji je podle měsíčního rozpočtu.

Měsíční zůstatek

Zůstatek se znaménkem + nebo – po sečtení příjmů a výdajů.

Dostupné prostředky

Finanční prostředky dostupné na běžných účtech. Z předchozího měsíce vždy přičítám nebo odečítám měsíční zůstatek.

 

Více informací o sledování cash flow, plánování a kalkulacích najdete v tréninkovém programu.

Napsat komentář